Zaznacz stronę
0 items

Formularz odstąpienia – ściągnij PDF

PDF ICON

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1.        Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2.     Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres: Poudre Pour Bebe Maria Zawarska, ul. Walecznych 58,03-926 Warszawa.

7.1.3.     Prawidłowo złożone zawiadomienie o niezgodności towaru z Umową powinno zawierać co najmniej:

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,

Datę zawarcia Umowy,

Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

Okoliczności uzasadniające reklamację,

Dowód zakupu reklamowanego produktu.

7.1.4.     Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Walecznych 58, 03-926 Warszawa

                7.1.5.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

                7.1.6.     W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy na adres podany przez Klienta. W momencie, w którym towaru nie będzie można naprawić ani wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu dwudziestu jeden dni kalendarzowych od daty otrzymania numeru rachunku lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

7.1.7.     W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta.

7.2          Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@koniczynka.com lub też pisemnie na adres: ul. Daleka 14, 60-124 Poznań.

7.2.2.  Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i WYMIANA TOWARU

8.1          Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania zakupionego towaru.

8.2          Aby odstąpić od umowy należy w terminie 10 dni od daty odebrania zakupionego towaru przesłać oświadczenie o odstąpieniu z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania zwrotu ceny zakupu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot) na adres:

Poudre Pour Bebe Maria Zawarska

Ul. Walecznych 58

03-926 Warszawa

8.3          Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu, rachunkiem.

8.4          Zwrot ceny dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.

8.5          Sprzedający zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

8.5          Koszt zwrotu towaru pokrywa strona odstępująca od umowy

8.6          Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

8.7          Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

8.6          Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów produktu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący (dokument wymiany towaru).

8.7 Koszt wysłania wymienionego towaru odpowiadają najniższym dostępnym kosztom wysyłki za pobraniem realizowanym przez sklep poudrepourbebe.pl

8.8 W przypadku wysyłki wymienionego towaru poza granice RP konieczne jest wcześniejsza przedpłata odpowiadająca wartości najniższych kosztów wysyłki dla danego kraju.

8.9          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

Zobacz pełny regulamin